กล่องพลาสติก ฝาโดม 4 x 7 x 4.5 cm

50.00฿

กล่องพลาสติกใสพร้อมฝาโดม 4 x 7 x 4.5 cm

ขนาด : 4 x 7 x 4.5 cm
ฝาทรงโดมสูง 3 cm

1 แพคมี 10 กล่อง