กล่องอเวย์สั้น 3 นิ้ว x 4.5 นิ้ว

กล่องอเวย์สั้น ตัวกล่องสีชมพู ฝาเป็นพลาสติกใส

ขนาด : 3 นิ้ว x 4.5 นิ้ว

จำนวน : 50 ชิ้น