กล่อง E-81 ฐานชมพู

กล่อง E-81 ฐานชมพู

ขนาด : 10.3 x 21 x 3.9ซม. (8 ช่องเล็ก 4.9 x 4.9 x 3.9ซม.)

บรรจุ : 1 แพคมี ชิ้น