ซองกระดาษซิปแถบใส 8 x 12cm

ซองกระดาษซิปแถบใส 8 x 12cm

ขนาด : 8 x 12cm

จำนวน : 100 ใบ