ถาดฟอยล์ทรงรี No.6002-Rose Gold

ถาดฟอยล์ทรงรี No.6002-Rose Gold

ขอบใน 65 x 118 มม.
ขอบนอก 77 x 129 มม.
ฐาน 60 x 105 มม.
สูง 30 มม.
ปริมาตร 150 มล.

จำนวน : 1 แพค มี 10 ใบ
แบบลังมี 48 แพค

Clear