ถาดฟอยล์กลม No.3006

ถาดฟอยล์กลม No.3006

ขอบใน 97 มม.
ขอบนอก 110 มม.
ฐาน 84 มม.
สูง 33 มม.
ปริมาตร 200 มล.

จำนวน : 1 แพค มี 20 ใบ
แบบลังมี 64 แพค

Clear