ถาดฟอยล์เหลี่ยม No.4001

ถาดฟอยล์เหลี่ยม No.4001

ขอบใน 67 x 67 มม.
ขอบนอก 76 x 76 มม.
ฐาน 52 x 52 มม.
สูง 30 มม.
ปริมาตร 90 มล.

จำนวน : 1 แพค มี 10 ใบ
แบบลังมี 72 แพค

Clear