ถาดฟอยล์เหลี่ยม No.4007

ถาดฟอยล์เหลี่ยม No.4007

ขอบใน 85 x 160 มม.
ขอบนอก 92 x 174 มม.
ฐาน 60 x 140 มม.
สูง 52 มม.
ปริมาตร 480 มล.

จำนวน : 1 แพค มี 5 ใบ
แบบลังมี 50 แพค

Clear