ถาดฟอยล์เหลี่ยม No.4008 Gold

ถาดฟอยล์เหลี่ยม No.4008 Gold

ขอบใน 95 x 185 มม.
ขอบนอก 112 x 202 มม.
ฐาน 70 x 160 มม.
สูง 52 มม.
ปริมาตร 610 มล.

จำนวน : 1 แพค มี 5 ใบ
แบบลังมี 50 แพค

Clear