ถาดรังไข่ 4 หลุม

ถาดใส่แก้วน้ำขนาด 4 หลุม

1 แพค 75 ใบ