ถุงซิปใส ซีล 3 ด้านไม่มีก้น 5.5 x 8 นิ้ว

ถุงซิปใส ซีล 3 ด้านไม่มีก้น 5.5 x 8 นิ้ว

ขนาด : 5.5 x 8 นิ้ว

จำนวน : 50 ใบ