ถุงซิปใส ซีล 3 ด้านไม่มีก้น 4.75 x 8 นิ้ว

ถุงซิปใส ซีล 3 ด้านไม่มีก้น 4.75 x 8 นิ้ว

ขนาด : 4.75 x 8 นิ้ว

จำนวน : 50 ใบ