ถุงซิปใส ซีล 3 ด้านไม่มีก้น 3.5 x 5 นิ้ว

ถุงซิปใส ซีล 3 ด้านไม่มีก้น 3.5 x 5 นิ้ว

ขนาด : 3.5 x 5 นิ้ว

จำนวน : 50 ใบ