ถุงซิปใส ซีล 3 ด้านไม่มีก้น 9.5 x 14.5 นิ้ว

ถุงซิปใส ซีล 3 ด้านไม่มีก้น 9.5 x 14.5 นิ้ว

ขนาด : 9.5 x 14.5 นิ้ว

จำนวน : 50 ใบ