ถุง I.P.P.ชนิดหนา 7 x 11 นิ้ว

ถุง I.P.P.ชนิดหนา 7 x 11 นิ้ว

ถุงพลาสติก I.P.P.ชนิดหนา ตราดาว

ขนาด : 6 x 11cm

บรรจุ : 500 กรัม