ถ้วยตวงของเหลว 250ml

ถ้วยตวงของเหลว 250ml

ทำจากพลาสติกอย่างดี

ปริมาตร : 1 cup (250ml)