ฝอยเตย เกรด A

ฝอยเตย เกรด A

น้ำหนักสุทธิ : 500 กรัม