พิมพ์ซิลิโคน รูปวงกลม

พิมพ์ซิลิโคน รูปวงกลม สีขาว

ในพิมพ์จะมี พิมพ์วงกลม 6 ช่อง

แต่ละวงกลมจะมีขนาดประมาณ 2 นิ้ว