มีดฟันเลี่อย

95.00฿

มีดฟันเลี่อย

Kitchen Expert ใบมีดเป็น Stainless Steel ด้ามเป็นไม้

ยาว 14″