เทปลายหอไอเฟล ขนาด 15mm. สีชมพู

เทปลายหอไอเฟล ขนาด 15mm. สีชมพู

*สีที่เห็นในภาพ อาจมีความคลาดเคลื่อน 1 – 2 เฉดสี