McCormick Vanilla Extract

แม็คคอร์มิค วานิลลา เอ็กซ์แทรค กลิ่นวานิลลา วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ

Made with Madagascar Vanilla Beans

ใช้แต่งกลิ่นไอศครีม เค้ก เครื่องดื่ม โกโก้ กาแฟ

น้ำหนักสุทธิ : 29ml / 59ml

Clear