Cacao Barry Chocolate Bar 44% (500Stick)

595.00฿

Cacao Barry Batons Boulangers

44% cacao min
8cm x 500 sticks

น้ำหนัก : 1.6กก.

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง

Add to Quote