Calcium Hydroxide

180.00฿

ปูนขาว ทำให้เป็นน้ำปูนใสและน้ำปูนแดง วัตถุเจือปนในอาหาร

ทำให้ผัก เนื้อสัตว ขนมหวาน แข็งและกรอบเพิ่มขึ้น
การแช่ผักหรือผลไม้ด้วยน้ำปูนใส จะช่วยล้างยาฆ่าแมลง และโลหะหนัก
ช่วยรักษาสภาพเนื้อ ผัก ให้คงสภาพได้นาน ไม่เปื่อยยุ่ย

วิธีเก็บรักษา เก็บไว้ในที่แห้ง ไม่โดนแสง เมื่อเปิดใช้งานแล้ว และใช้ไม่หมดความปิดถุงให้สนิท

น้ำหนักสุทธิ : 1000 กรัม