Egg Tart Filling Aokun

น้ำทาร์ตไข่ ตรา โอกุน

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีถั่วเหลือง ไข่ และนมเป็นส่วนประกอบ

ปริมาตรสุทธิ : 907 กรัม

Category: Tags: ,