Extra Dark Chocolate Couverture Van Houten

เอ็กซ์ตร้า ดาร์ด ช็อกโกแลต คูเวอร์เจอร์ช็อกโกแลต ตรา แวน ฮูวเตน

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมีนม

57.7% Min Cocao Solids

น้ำหนักสุทธิ : 1.5 กิโลกรัม