Gold Reef Peach Halves in Light Syrup

155.00฿

ลูกพีชชนิดผ่าครึ่งในน้ำเชื่อม
เก็บรักษาไว้ในที่เย็นและแห้ง

น้ำหนักสุทธิ : 800 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 480 กรัม