Gold Reef Pear Halves in Light Syrup

ลูกแพร์ผ่าครึ่งในน้ำเชื่อม ตรา โกลด์รีฟ

เก็บรักษาไว้ในที่เย็นและแห้ง

น้ำหนักสุทธิ : 2915 กรัม
น้ำหนักเนื้อ : 1750 กรัม