Instant Dobrim Dakels

สารเสริมคุณภาพขนมปัง ช่วยร่นระยะเวลาพักแป้งโด
ช่วยให้ขนมปังได้รูปทรงสวยงาม ขนมมีเนื้อละเอียด มีขนาดใหญ่ขึ้น

น้ำหนักสุทธิ : 500 กรัม