Macaroon Colour Powder

Macaroon Colour Powder

สีสำหรับผสมมาการอง

1 Egg Yellow
2 Brilliant Blue
3 Chocolate Brown FX
5 Erythrosine
10 Ponceau
11 Tartrazine
13 Carmoisine

น้ำหนักสุทธิ : 10 กรัม

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง

Clear