McCormick Almond Extract

แม็คคอร์มิค อัลมอนด์ เอ็กซ์แทรค กลิ่นอัลมอนด์ วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ

ใช้แต่งกลิ่นไอศครีม เค้ก เครื่องดื่ม คุกกี้

น้ำหนักสุทธิ : 29ml