McCormick Premium Vanilla

McCormick premium vanilla flavor artificially

แม็คคอร์มิค วานิลลา อาร์ติฟิเชียลลี่ เฟลเวอร์ กลิ่นวานิลลา วัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์

ใช้แต่งกลิ่นไอศครีม เค้ก เครื่องดื่ม โกโก้ กาแฟ

น้ำหนักสุทธิ : 59ml