McVitie’s Digestive Biscuit Orginal (Wheat Biscuit)

95.00฿

แมคไวตี้ส์ ไดเจสทีฟ บิสกิต ออริจินอล (บิสกิตข้าวสาลี)

No Aritfical colour or flavours
Source of Fibre

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีแป้งสาลี และอาจมีนม

น้ำหนักสุทธิ : 400 กรัม

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง