Nisshin Hakurikiko Flour

แป้งนิชชิน ฮากุริกิ โกะ ฟลาวร์ (แป้งสาลี)
แป้งเค้ก โปรตีน 8% เหมาะสำหรับทำเค้กสไตล์นุ่ม ๆ คุกกิ้ เทมปุระ หรือทำเส้นราเม็ง

นํ้าหนักบรรจุ : บรรจุ 1 กิโลกรัม