Shortening

เนยขาว

ควรเก็บรักษาในที่แห้งและเย็น อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส

น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง