Dover Pateuriser 77

โดเวอร์ พาสเจอไรเซอร์ 77

สเปรย์ป้องกันเชื้อรา และการปนเปื้อนของเชื้อบน/เข้าสู่ ขนม อาหาร ช่วยยืดอายุอาหาร
สารสกัดจากธรรมชาติ (ออแกนิค) ปลอดภัยไร้สารตกค้าง
สามารถฉีดพ่นบนอาหารได้โดยตรง โดยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาติ
HOT สุดๆในร้านเบเกอรี่ทุกที่ต้องใช้
ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตจากประเทศ ญี่ปุ่น Made In Japan

น้ำหนักสุทธิ : 500ml