Anchor Unsalted Butter 227g

Anchor Unsalted Butter

Pure New Zealand Butter

น้ำหนักสุทธิต่อก้อน : 227 กรัม

มีจำหน่ายทั้งแบบก้อนและแบบลัง (10 ก้อน)

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง

Clear