Cacao Barry Cocoa Butter Coin (1KG)

795.00฿

โกโก้บัตเตอร์ ตรา โกโก้ แบร์รี่

Cocoa Powder 100%
Fat Content: 22-24%

น้ำหนักสุทธิ : 1 กิโลกรัม

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง

Add to Quote