1883 Caramel Sauce (500ml)

390.00฿

Caramel Sauce 500ml
สี : น้ำตาล
กลิ่น : มีกลิ่นรมควันและกลิ่นหอมวนิลา
รส : มีรสและกลิ่นของครีมคาราเมล

Add to Quote