Cocoa Powder Cocoa Dutch 20-22% (500g)

250.00฿

Cocoa Powder 20 – 22%

Repack by Cake Box Bakery Mart and Cafe

มีจำหน่ายแบบ 500 กรัม, 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง

Add to Quote