Oreo Original (247g)

55.00฿

ส่วนประกอบโดยประมาณ : แป้งสาลี 38%, น้ำตาล 34%,

น้ำมันพืช 19%, ผงโกโก้ 4%, ฟรุกโตสไซรัป 2%,

สารช่วยให้ฟู (INS 500(ii), INS 503(ii)), อิมัลซิไฟเออร์ (INS 322(i),

สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น (INS 319), แต่งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติ

Add to Quote