Patisfrance Glucose Syrup

กลูโคส ไซรัป (น้ำเชื่อมกลูโคส) พาทิสพานซ พูราโต๊ส

กลูโคส ไซรัปจากแป้งข้าวสาลี 100%

ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีซัลไฟต์

Weight : 6kg

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง