RITZ Crackers (300g)

60.00฿

ส่วนประกอบโดยประมาณ : แป้งสาลี 67%, น้ำมันปาล์ม 23%,

น้ำตาล 5%, ฟรุกโตสไซรัป 2%, วัตถุเจือปนอาหาร (INS 503(ii),

INS 500(ii), INS 341(i), INS 322(i))

Add to Quote