Rose Syrup

Long Beach Rose Syrup

น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นกุหลาบ ตรา ลองบีช
ปริมาตร 740 ml

เติมความพิเศษให้เครื่องดื่มและของหวานได้อย่างลงตัว ด้วยลองบีชไซรัปกุหลาบ พร้อมกลิ่นหอมละมุนของดอกกุหลาบ