Anchor Cream Cheese (1KG)

310.00฿

ส่วนประกอบโดยประมาณ :

น้ำนมโค 75%, ครีม 24%, เกลือ 0.7%, สารให้ความคงตัว (INS 410)

ปริมาณไขมันเนยไม่รวมน้ำไม่น้อยกว่า 70%

Add to Quote
Category: Tags: ,