Belcolade Premium Dutch Cocoa Powder 22-24% (1KG)

335.00฿

Belcolade Premium Dutch Cocoa Powder 22 – 24%

Repack by Cake Box Bakery Mart and Cafe

น้ำหนักสุทธิ : 500 กรัม

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง

Add to Quote