BRUGGEMAN Instant Yeast – Brown (500g)

115.00฿

ส่วนประกอบสำคัญ : ยีสต์ผงจากยีสต์กลุ่มแซ็กคาโรโมซีสเซริวิซิอี 98.85%,

ซอร์บิแทนมอโนสเตียเรต (INS 491) 1%, กรดแอล-แอสคอร์บิก (INS 300) 0.15%

Add to Quote