Lin Powdered Sugar (900g)

45.00฿

ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ / Ingredients :

น้ำตาลป่นละเอียด 99.5%, สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน

(Anticaking Agent (INS551))

Add to Quote