Potato Starch Mcgarrett

แป้งมันฮ่องกง ตราแม็กกาแรต

แป้งมันฝรั่งหรือแป้งมันฮ่องกง ใช้เป็นส่วนผสมในการทำอาหาร เพิ่มความข้นเหนียวไม่คืนตัว และคงความใส ช่วยให้อาหารน่ารับประทาน เหมาะสำหรับใช้ทำอาหารทั้งคาว หวาน เช่น อาหารจีน กระเพาะปลา ราดหน้า ออส่วน และขนมไทย เช่น ขนมชั้น

Keep in cool dry place ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น

น้ำหนักบรรจุ : 200 กรัม