Valrhona Ivoire White Chocolate 35% (3KG)

3,490.00฿

ไอวัวรี 35% คูเวอร์เจอร์ช็อกโกแลตนม ตราวาลโรนา
Chocolat Blance White Chocolate 35% Beurre de Cacao Butter

ขนาดบรรจุ : 3 กก.

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบราคากับทางร้านอีกครั้ง

Add to Quote